مونا عتیقی -طراحی سایت و توسعه دهنده فرانت اند

I am Mona Atighi

Web Designer,Web Developer,Frontend Developer

logo-monaatighi

Name: Mona Atighi

Profile: front-end developer

Email: info@monaatighi.ir

Phone: (+98) 938 124 7518

Skill

HTML 75%
CSS3 65%
JAVASCRIPT 50%
React 30%
About me

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facilis dolorum dolorem soluta quidem expedita aperiam aliquid at. Totam magni ipsum suscipit amet? Autem nemo esse laboriosam ratione nobis mollitia inventore?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facilis dolorum dolorem soluta quidem expedita aperiam aliquid at. Totam magni ipsum suscipit amet? Autem nemo esse laboriosam ratione nobis mollitia inventore?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Facilis dolorum dolorem soluta quidem expedita aperiam aliquid at. Totam magni ipsum suscipit amet? Autem nemo esse laboriosam ratione nobis mollitia inventore?

Services

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشته‌ی شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

Portfolio

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

workout1

سلام دنیا!

Blog

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشته‌ی شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!